اکس آفیس حامی محک

مشتریان ما

  • - دانشگاه تهران
  • - دانشگاه شیراز
  • - دانشگاه شهید بهشتی
  • - دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • - دفاتر فنی دانشگاه تهران
  • - سازمان اوقاف شمیرانات
  • - سازمان اوقاف غرب تهران
  • - وزارت صنعت معدن تجارت ایران
  • - وزارت آموزش پرورش
  • - وزارت نفت
  • - پتروشیمی
  • - شرکت ساختمانی پارسه
  • - شرکت کیان سازه
  • - دفاتر فنی کشور افغانستان
  • - دفاتر فنی کشور عراق
  • - شرکت بنای ماندگار
  • - دفاتر فنی شهر مازندران
  • - دفاتر فنی شهر مشهد
  • - دفاتر فنی شهر خرم آباد
  • - دفاتر فنی شهر کرمانشاه
  • - دفاتر فنی شهر سنندج
  • - دفاتر فنی شهر شیراز
  • - دفاتر فنی شهر اصفهان
  • - دفاتر فنی شهر اراک
  • - شعب بانک صادرات ایران
  • - شعب موسسه عسگریه
  • - شعب بانک ملی ایران
  • و ....
  • galaxy
  • galaxy
  • galaxy
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009
  • 010
  • 1408811372
  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 006
  • 007
  • 008
  • 009